Drukowanie i pobieranie dokumentów

Dla każdego wyświetlanego dokumentu dostępne są kontrolki odpowiedzialne za możliwość wydrukowania danego dokumentu bądź pobranie jego aktualnej wersji w formacie PDF (Portable Dodcument File)