KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wąbrzeski Dom Kultury z siedzibą 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 47, nr tel. 56 688 17 27;

2) z inspektorem ochrony danych WDK mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail sekretariat@wdkwabrzezno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych WDK oraz innych zadań wynikających z pozostałych rodzajów działalności jednostki, zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do prawidłowej realizacji poszczególnych zadań;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.