Małgorzata Tryczak – Główny Księgowy
Dorota Otremba – Kierownik Działu Animacji Kultury i Promocji Miasta

Dorota Kowalska – Kierownik Działu  Administracji i Gastronomii

Sylwia Rzeczewska – Kierownik Miejskiej Telewizji Kablowej
Anna Retmańska – Dział Księgowości/Kadry

Katarzyna Łukasik – Dział Księgowości

Marlena Tywanek – Dział Animacji Kultury i Promocji Miasta

Zofia Afelt – Dział Animacji Kultury i Promocji Miasta

Anna Bogusz – Specjalista ds. organizacyjnych

Karolina Sołowiej – Dział Administracji i Gastronomii

Elżbieta Pępek – Dział Administracji i Gastronomii

Dariusz Grabowski – Dział Administracji i Gastronomii

Eliza Bajduszewska – Dział Administracji i Gastronomii

Wiesław Urbański – Dział Administracji i Gastronomii

Justyna Rzeczewska – Jurdziak – Miejska Telewizja Kablowa

Patryk Bieliński – Miejska Telewizja Kablowa