WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WDK – 01.01.2023 r.

Galeria, Kawiarnia „STYL”
– 1 godz. 250,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina 60,00 zł
– wynajem powyżej 8 godzin 700,00 zł

Sala kolumnowa
a) do 8 godzin
– 1 godzina 350,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta godzina 100,00 zł
b) powyżej 8 godzin do 12 godzin 1.100,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta godzina 170,00 zł

Sala widowiskowa
– 1 godz. 800,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina 200,00 zł
– wynajem powyżej 8 godzin 2.300,00 zł

Pomieszczenie „Pod Stylem”, Klub „Po drodze”
– 1 godz. 150,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina 70,00 zł
– wynajem całodniowy 600,00 zł (konferencje, szkolenia, pokazy itp.)
– imprezy okolicznościowe
(do 40 osób) do 12 godzin 800,00 zł
– impreza sylwestrowa (do 20 osób) do 12 godzin 1.400,00 zł
– impreza sylwestrowa (do 40 osób) do 12 godzin 2.000,00 zł

Pokoje gościnne
– wynajem pokoju dla 1 osoby 100,00 zł/osobodoba
– wynajem pokoju dla 2-3 osób 80,00 zł/osobodoba
– wynajem pokoju dla gości imprez
komercyjnych organizowanych w WDK 60,00 zł/osobodoba

1. Podane ceny zawierają podatek VAT;
2. Istnieje możliwość korzystania z nagłośnienia za odrębną opłatą, stawka uzależniona od wskazanych wymagań technicznych (cena minimalna 500,00 zł);
3. Wysokość stawek zamieszczonych w cenniku może podlegać negocjacjom w zależności od długości trwania wynajmu, pory roku itp.
Ostateczna decyzja dotycząca wysokości opłat należy do Dyrektora WDK.

4. Stawka wynajmu sali na potrzeby realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 20,00 zł brutto/1 godzina.
5. W wyjątkowych przypadkach pomieszczenia mogą być udostępniane bezpłatnie (dotyczy to głównie wynajmu na rzecz jednostek miejskich i powiatowych, organizacji pożytku publicznego i non profit).

6. Opłat można dokonywać w kasie lub na konto WDK.

CENNIK ODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z SCENY MOBILNEJ WDK

1. Udostępnienie sceny na organizację imprezy kulturalnej, rozrywkowej, komercyjnej i in.
1.000,00 zł/1 godzina.

2. Zamieszczenie baneru reklamowego na konstrukcji sceny podczas imprez organizowanych przez WDK – 100 zł/m2 baneru/za 1 dzień.

3. Zamieszczenie baneru reklamowego na konstrukcji sceny w pozostałe dni – 50 zł/m2 baneru/
za 1 dzień.

Podane ceny zawierają podatek VAT.

CENNIK OPŁAT ZA ZAMIESZCZANIE REKLAM
NA TERENIE PODZAMCZA

  1. Wysokość opłaty za zamieszczenie reklamy/banneru reklamowego jest uzależniona od jego wielkości:

– baner o powierzchni do 1 m2 – 70,00 zł /miesiąc;

– baner o powierzchni do 1,5 m2 – 120,00 zł/miesiąc;

– baner o powierzchni do 2 m2 – 220,00 zł/miesiąc.

  1. Banery reklamowe mogą być zamieszczane wyłączne w miejscach wskazanych przez Administratora – Wąbrzeski Dom Kultury.

Podane ceny zawierają podatek VAT.