WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ WDK

 

Galeria, Kawiarnia „STYL”
a) 1 godz. – 140,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina –  40,00 zł
b) powyżej 8 godzin do 12 godzin – 400,00 zł

Sala kolumnowa
a) 1 godzina 220,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta godzina – 60,00 zł
b) powyżej 8 godzin do 12 godzin – 740,00  
– każda kolejna rozpoczęta godzina – 100,00 zł

Sala widowiskowa
a) 1 godz. – 600,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina – 150,00 zł
b) wynajem powyżej 8 godzin do 12 godzin – 1.600,00 zł

Pomieszczenie „Pod Stylem”, Klub „Po drodze”
– 1 godz. – 80,00 zł
– kolejna rozpoczęta godzina – 40,00 zł
– wynajem całodniowy – 300,00 zł
– imprezy okolicznościowe bez konsumpcji (do 40 osób) – 500,00 zł
– imprezy okolicznościowe z konsumpcją – 200,00 zł
– impreza sylwestrowa (do 20 osób) –  600,00 zł
– impreza sylwestrowa (do 40 osób) – 1.200,00 zł

Pokoje gościnne

– wynajem pokoju dla 1 osoby   – 60,00 zł/osobodoba

– wynajem pokoju dla 2-3 osób – 45,00 zł/osobodoba

– wynajem pokoju dla gości imprez komercyjnych organizowanych w WDK – 40,00 /osobodoba

 

 

 

 

1. Podane ceny zawierają podatek VAT;
2. Istnieje możliwość korzystania z nagłośnienia za odrębną opłatą, stawka uzależniona od wskazanych wymagań technicznych
(cena minimalna 100,00 zł);
3. Wysokość stawek zamieszczonych w cenniku może podlegać negocjacjom w zależności od długości trwania wynajmu, pory roku itp.
Ostateczna decyzja dotycząca wysokości opłat należy do Dyrektora WDK.
4. W wyjątkowych przypadkach pomieszczenia mogą być udostępniane bezpłatnie (dotyczy to głównie wynajmu na rzecz jednostek miejskich
i powiatowych, organizacji pożytku publicznego i non profit).
5. Opłat można dokonywać w kasie lub na konto WDK.

 

 

 

 CENNIK ODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z SCENY MOBILNEJ WDK

 

 

1. Udostępnienie sceny na organizację imprezy kulturalnej, rozrywkowej, komercyjnej i in. 500,00 zł/1 godzina.

 

2. Zamieszczenie baneru reklamowego na konstrukcji sceny podczas imprez organizowanych przez WDK – 50 zł/m2 baneru/za 1 dzień.

 

3. Zamieszczenie baneru reklamowego na konstrukcji sceny w pozostałe dni – 35 zł/m2 baneru/za 1 dzień.

 

 

 

Podane ceny zawierają podatek VAT.