Cennik Miejskiej Telewizji Kablowej

 

Oferta reklamowa MTK

1.    Reklama w programie lokalnym- emisja gotowego spotu po wiadomościach
– do 30 sekund 80,00 zł
– do 1 minuty 100,00 zł
– do 2 minut 120,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta minuta 20,00 zł

 

2.    Reklama w programie lokalnym- emisja planszy pełnoekranowej z komunikatem czytanym przez lektora 65,00 zł/30 sek.

 

 

3.    Reklama weekendowa na pasku informacyjnym- emisja planszy pełnoekranowej
40 zł/ weekend.

 

 

4.    Przygotowanie planszy pełnoekranowej 30,00 zł.

 

 

5.    Realizacja płatnych newsów

– do 30 sekund 50,00 zł
– do 1 minuty 100,00 zł
– do 3 minut 300,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta minuta 100,00 zł

 

6.    Oferta telegazety: ogłoszenie drobne – 10,00 zł

1 str./tydz. – 45,00 zł
2 str./tydz. – 70,00 zł
3 str./tydz. – 95,00 zł

 

 

Podane ceny są cenami brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych zawiera Regulamin.

 

 

Cennik opłat MTK dla Komitetów Wyborczych w Wyborach Samorządowych 2018 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i Burmistrza Wąbrzeźna

 

1. Realizacja nagrania
– do 30 sekund 50,00 zł
– do 1 minuty 100,00 zł
– do 3 minut 300,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta minuta 100,00 zł

 

/Podstawowa obróbka montażowa, nałożenie płaskich napisów/

 

 

2. Emisja płatnych programów zrealizowanych przez MTK lub innych realizatorów
– do 30 sekund 80,00 zł
– do 1 minuty 100,00 zł
– do 2 minut 120,00 zł
– każda kolejna rozpoczęta minuta 20,00 zł

 

/Emisja ciągła z Programem Lokalnym w okresie od środy od godz. 16.00 do piątku do godz. 14.00/

 

 

3. Zamieszczenie ogłoszenia wyborczego w Gazecie TV MTK – Telegazecie MTK
– 1 strona ogłoszenia 45,00 zł

 

/Emisja ciągła w okresie 1 tygodnia, od poniedziałku od godz. 12.00. Czas wyświetlania jednej planszy-30 s./

 

 

 

4. Zamieszczenie ogłoszenia wyborczego na Pasku informacyjnym MTK
wraz planszą pełnoekranową 40,00 zł

 

/Emisja ciągła w okresie od piątku od godz. 14:00 do środy do godz. 16:00. Czas wyświetlania jednej planszy-30 s./

 

 

 

5. Przygotowanie planszy
– Gazeta TV MTK, Pasek informacyjny MTK 30,00 zł

 

 

Informacje dodatkowe:
– opłata za kolejny tydzień emisji w Gazecie TV MTK wynosi 50% stawki z cennika,
– zmiana Gazety TV MTK odbywa się w poniedziałki,
– zmiana Paska informacyjnego MTK odbywa się w piątki,
– opłata za ogłoszenia wyborcze ekspresowe w Gazecie TV MTK, zamieszczane w inne dni niż poniedziałki wynosi 150% stawki podstawowej z cennika,
– opłata za ogłoszenia wyborcze ekspresowe na Pasku informacyjnym MTK, zamieszczane w inne dni niż poniedziałki wynosi 150% stawki podstawowej z cennika,
– podane ceny zawierają podatek VAT.

Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji  oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych

 

 

 

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie

 

1.Miejska Telewizja Kablowa umieszcza swoje wybrane materiały na stronie internetowej youtube.com/telewizjawabrzezno. Stamtąd można pobrać je bezpłatnie. Przy rozpowszechnianiu niezbędne jest opatrzenie materiału klauzulą: „Materiał przygotowany przez Miejską Telewizję Kablową      w Wąbrzeźnie”.

2. Materiały w oryginalnej rozdzielczości można uzyskać bezpośrednio w studiu MTK nagrane na płytę DVD lub na własny nośnik zewnętrzny typu USB klienta. Za aktualny przyjmuje się materiał do 12 miesięcy w przypadku newsów informacyjnych oraz do 2 tygodni w przypadku propozycji programowych.

Nagranie aktualnego materiału na płytę/nośnik zewnętrzny klienta (USB)

– do 5 minut –  6,00 zł/5,00 zł

– 5-10 minut – 10,00 zł/8,00 zł

– 10-15 minut – 12,00 zł/10,00 zł

– 15-30 minut – 17,00 zł/15,00 zł

– 30-60 minut – 22,00 zł/20,00 zł

– 60-120 minut – 27,00 zł/25,00 zł

– powyżej 120 minut – 32,00 zł/30,00 zł

 

Zgranie z archiwum i nagranie na płytę/nośnik zewnętrzny klienta (USB)

– do 5 minut –  12,00 zł/10,00 zł

– 5-10 minut – 17,00 zł/15,00 zł

– 10-15 minut – 22,00 zł/20,00 zł

– 15-30 minut – 27,00 zł/25,00 zł

– 30-60 minut – 32,00 zł/30,00 zł

– 60-120 minut – 37,00 zł/35,00 zł

– powyżej 120 minut – 42,00 zł/40,00 zł

 

 

3. Miejska Telewizja Kablowa udostępnia jedynie zmontowane materiały filmowe. Nie udostępniamy materiałów roboczych. Nie udostępniamy materiałów nieopatrzonych logiem MTK.

 

 

4. MTK oferuje usługę przegrywania kaset VHS na płytę DVD/ nośnik zewnętrzny klienta typu USB

– do 1 godziny – 40,00 zł/30,00 zł

– powyżej 1 godziny do 2 godzin – 50,00 zł/40,00 zł

– powyżej 2 godzin do 3 godzin – 60,00 zł/50,00 zł

– powyżej 3 godzin do 4 godzin – 70,00 zł/60,00 zł

– dopłata za łączenie nagrań z kilku kaset do jednego pliku (do 5 kaset, łączna długość nie powinna przekraczać 2,5 godziny) – 5,00 zł/5,00 zł

– dodatkowe kopie płyty (cena za 1 sztukę) – 5,00 zł

 

5. MTK oferuje usługę przegrywania plyt DVD. Cena usługi wynosi 10 zł za jedną płytę, za nagranie tego samego materiału na każdej kolejnej płycie dopłata wynosi 5 zł.

 

Podane ceny są cenami brutto.

 

 

Cennik opłat za wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń WDK

 

 

 

Format ogłoszenia A4

1-7 dni                8,00 zł

8-14 dni            16,00 zł

15-21 dni          24,00 zł

22-31 dni         32,00 zł

 

 

Format ogłoszenia A3

1-7 dni                16,00 zł

8-14 dni             32,00 zł

15-21 dni           48,00 zł

22-31 dni          64,00 zł

 

 

Format ogłoszenia A2

1-7 dni                  32,00 zł

8-14 dni                64,00 zł

15-21 dni              96,00 zł

22-31 dni            128,00 zł

 

Regulamin umieszczania ogłoszeń na tablicy Wąbrzeskiego Domu Kultury

Podane ceny zawierają podatek VAT.