Gizela Pijar – funkcję dyrektora WDK pełni od 11.01.2011 r.

Dyrektor kieruje działalnością WDK, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację nałożonych na niego zadań, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

Dyrektor jest upoważniony do zawierania oraz podpisywania umów związanych z bieżącą działalnością placówki.

Kontakt:
tel. 56 688 17 27 wew. 21
668 641 198
e-mail: pijar@wabrzezno.com
pijar@wdkwabrzezno.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w wtorek i czwartek, w godzinach 1000 – 1600.