Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2018

Zarządzenie nr 4/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji  oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2018 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


Zarządzenie nr 3/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie powołania Komisji Konkursowej –

Konkurs Inicjatyw Lokalnych „Wąbrzeska bombonierka”


Zarządzenie nr 2/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie umowy świadczenia usługi gastronomicznej


 

 

Zarządzenie nr 1/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie aktualizacji Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Wąbrzeskim Domu Kultury

 

 

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2015

 

Zarządzenie nr 4/2015  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.09.2015 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


 

Zarządzenie nr 3/2015  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 08.07.2015 r. w sprawie Regulaminu umieszczania ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Wąbrzeskiego Domu Kultury


 

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 01.05.2015 r. w sprawie  wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych oraz odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


 

 

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 02.02.2015 r. w sprawie ustalenia cennika usług dodatkowych świadczonych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie

 

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2014

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 27.10.2014 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego udostępniania sceny przenośnej stanowiącej własność Wąbrzeskiego Domu Kultury


 

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 23.10.2014 r. w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


 

Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 20.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu losowania kolejności prezentacji bezpłatnych ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 emitowanych  w Programie lokalnym MTK oraz powołania komisji losującej


 

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 07.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


 

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.06.2014 r. w sprawie regulaminu Wąbrzeskiego Domu Kultury dotyczącego dokonywania zamówień/zakupów o wartości poniżej 30.000 euro


 

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.06.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej


 

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 03.06.2014 r. w sprawie umowy świadczenia usługi gastronomicznej


 

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 05.05.2014 r. w sprawie Regulaminu zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych w Programie Lokalnym oraz Telegazecie MTK


 

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 11.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustanowienia regulaminu działania tej Komisji


 

 

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 03.02.2014 r. w sprawie bezpłatnych wejściówek dla pracowników i instruktorów kół zainteresowań WDK oraz bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w telegazecie MTK

 


 

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 02.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Wąbrzeskim Domu Kultury