Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2024

Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2024 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiących własność oraz administrowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury


Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych obiektu Amfiteatru – Podzamcze, administrowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury


Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych do budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 06.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych  do budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 06.02.2024 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej
w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2024 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2023

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Sejmu
i Senatu  2023 r.


Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury
z dnia 17.04.2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia stanowiących własność oraz administrowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury


Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 11.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę przyczepy gastronomicznej, zlokalizowanej na terenie Podzamcza wraz z częścią działki ewidencyjnej nr 276/4


Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.03.2023 r.  w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 17.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych do budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2022

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 24.10.2022 r. w sprawie ustalenia aktualnego cennika usług dodatkowych świadczonych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie


Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych w Programie Lokalnym oraz Telegazecie MTK


Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 20.10.2022 r. w sprawie umowy świadczenia usługi gastronomicznej


Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i zamieszczanie reklam na obiektach administrowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury


Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2021

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Wodnego AQUAGLIDE


Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 21.06.2021 r. w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie


Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyznaczenia osób powiadamianych przez firmę ochroniarską w przypadku włączenia się systemu alarmowego w obiekcie Amfiteatru na terenie Podzamcza, administrowanego przez WDK


Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyznaczenia osób powiadamianych przez firmę ochroniarską w przypadku włączenia się systemu alarmowego w obiekcie WDK


Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych obiektu Amfiteatru – Podzamcze, administrowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury


Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych do budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 11.01.2021 r. w sprawie odwołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 2  /2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 04.01.2021 r. w sprawie regulaminu Wąbrzeskiego Domu Kultury dotyczącego dokonywania zamówień/zakupów o wartości poniżej 130.000 złotych


Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 04.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych w Wąbrzeskim Domu Kultury oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Wąbrzeskim Domu Kultury


Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2020

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 08.06.2020 r. w sprawie opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Wąbrzeskim Domu Kultury potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 powodującym chorobę COVID – 19


Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych oraz zasad bezpieczeństwa postępowania w związku z  wystąpieniem stanu epidemii.


Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 01.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”


Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Wąbrzeskiego Domu Kultury dotyczącego dokonywania zamówień/zakupów o wartości poniżej 30.000 euro

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2019

Zarządzenie nr 10/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie wyznaczenia osób powiadamianych przez firmę ochroniarską w przypadku włączenia się systemu alarmowego w obiekcie Amfiteatru na terenie Podzamcza, administrowanego przez WDK


Zarządzenie nr 9/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Sejmu
i Senatu  2019 r.


Zarządzenie nr 8/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie wyznaczenia osób powiadamianych przez firmę ochroniarską w przypadku włączenia się systemu alarmowego w obiekcie WDK


Zarządzenie nr 7/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”


Zarządzenie nr 6/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie


Zarządzenie nr 5/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Zamkowym


Zarządzenie nr 4/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczący emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r.


Zarządzenie nr 3/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie zmiany Regulaminu zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych w Programie Lokalnym oraz Telegazecie MTK


Zarządzenie nr 2/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury do potrzeb lokalnej społeczności”


Zarządzenie nr 1/2019  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
w Wąbrzeskim Domu Kultury oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Wąbrzeskim Domu Kultury

 

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2018

Zarządzenie nr 4/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji  oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2018 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


Zarządzenie nr 3/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie powołania Komisji Konkursowej –

Konkurs Inicjatyw Lokalnych „Wąbrzeska bombonierka”


Zarządzenie nr 2/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie umowy świadczenia usługi gastronomicznej


Zarządzenie nr 1/2018  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury w sprawie aktualizacji Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Wąbrzeskim Domu Kultury

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2015

Zarządzenie nr 4/2015  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.09.2015 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie nr 3/2015  Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 08.07.2015 r. w sprawie Regulaminu umieszczania ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 01.05.2015 r. w sprawie  wyznaczenia osób posiadających dostęp do kodów alarmowych oraz odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 02.02.2015 r. w sprawie ustalenia cennika usług dodatkowych świadczonych przez Miejską Telewizję Kablową w Wąbrzeźnie

Wykaz zarządzeń organizacyjnych WDK – 2014

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 27.10.2014 r. w sprawie Regulaminu odpłatnego udostępniania sceny przenośnej stanowiącej własność Wąbrzeskiego Domu Kultury


Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 23.10.2014 r. w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 20.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu losowania kolejności prezentacji bezpłatnych ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 emitowanych  w Programie lokalnym MTK oraz powołania komisji losującej


Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 07.10.2014 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczącego realizacji oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 2014 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna


Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.06.2014 r. w sprawie regulaminu Wąbrzeskiego Domu Kultury dotyczącego dokonywania zamówień/zakupów o wartości poniżej 30.000 euro


Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 17.06.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 03.06.2014 r. w sprawie umowy świadczenia usługi gastronomicznej


Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 05.05.2014 r. w sprawie Regulaminu zamieszczania reklam i ogłoszeń płatnych w Programie Lokalnym oraz Telegazecie MTK


Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 11.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustanowienia regulaminu działania tej Komisji


Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 03.02.2014 r. w sprawie bezpłatnych wejściówek dla pracowników i instruktorów kół zainteresowań WDK oraz bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w telegazecie MTK


Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury z dn. 02.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Wąbrzeskim Domu Kultury