Wąbrzeski Dom Kultury jest instytucją kultury działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z  2012 r. poz. 406  z późniejszymi zmianami).
  2. Statutu nadanego Uchwałą nr XXII/108/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury w Wąbrzeźnie.

Wąbrzeski Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Wąbrzeźna w dniu 07 listopada 2016 r. pod pozycją 1. Bezpośredni nadzór nad Wąbrzeskim Domem Kultury sprawuje Burmistrz Wąbrzeźna. Na czele Wąbrzeskiego Domu Kultury stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Wąbrzeźna zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi  zmianami).

Załączone dokumenty: