Kontrola audytowa 13.02.2013-15.04.2013

Nazwa zadania audytowego: „Analiza prawidłowości funkcjonowania Wąbrzeskiego Domu Kultury w obszarze finansowym

Numer zadania audytowego: AW.1720/Z1/2013

Termin przeprowadzenia: 13 lutego – 15 kwietnia 2013 r.

Zalecenia pokontrolne:

– doprecyzowanie systemu zawierania umów gastronomicznych;

– wprowadzenie rozliczeń miesięcznych w odniesieniu do pokrycia kosztów gastronomicznych (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu itp.);

– dostosowanie przepisów wewnętrznych do stanu wymaganego;

– rozważenie możliwości przesunięcia obowiązków kadrowych na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych oraz przeanalizowanie zasadności funkcjonowania kasy.

Zalecenia zostały częściowo wprowadzone.